HONOSÍTÁS | FORGALOMBA HELYEZÉS

Származásellenőrzés tudnivalók

Ha az Európai Unión kívülről szeretne autót behozni, akkor Ön számára is elkerülhetetlen lesz a származásellenőrzés elvégzése. Azok az újdonsült autótulajdonosok is érintettek lehetnek a témában, akik nem rendelkeznek az autójuk forgalmi engedélyével, viszont Magyarországon szeretnék azt honosítani. Na de mit is takar pontosan a származásellenőrzés szó?

A származás-ellenőrzési eljárás legfőbb célja, hogy a forgalomba helyezés előtt a hatóságok megbizonyosodjanak a jármű „tisztaságáról”. A jogszabályi meghatározás szerint két szempontot vizsgálnak meg ekkor, melyek együttes teljesülése esetén sikeres az autó vizsgája:

Nem követtek el bűncselekményt vele.

illetve

Nem körözik a járművet.

Hogyan zajlik a származásellenőrzés?

A folyamat mindig a következő: a magyar hatóság lekéri a jármű adatait annak az országnak a hatóságától, ahonnan a gépjármű érkezett. Emellett természetesen egy igazolást kérnek az előbb említett két feltétel teljesüléséről.

Nem tűnik bonyolult feladatnak és egészen barátian hangzik a 21 naptári napos maximális ügyintézési idő, azonban a valóságban akár több mint 1-1,5 hónapra is kitolódhat az eljárás. Ezért elsősorban nem a magyar hatóság felel, sokkal inkább a külföldi hatóságok késlekedése okozhat hosszú várakozási időt. Érdemes vele egyidejűleg elindítani az import vámkezelési eljárást, valamint a műszaki vizsgáztatást, hiszen ezeknek nem előfeltétele a származás-ellenőrzési eljárás.

Fontos tudni, hogy az eredetvizsga egy teljesen különböző eljárás, más célból, a honosítás más szakaszában végzik. A két vizsga nem helyettesíti egymást, sőt az eredetvizsga egyik előfeltétele a származásellenőrzés megléte.

Hogyan indíthatjuk el a származás-ellenőrzési eljárást?

A származás-ellenőrzési eljárás elindítását a „Származásellenőrzés kezdeményezés és nyilvántartásba vétel” kérvénnyel tehetjük meg. Kizárólag személyesen nyújtható be, azonban bármelyik kormányhivatalban, kormányablaknál vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál is lehetséges. Sajnos egyelőre nincs lehetőség elektronikus úton kérvényezni az eljárás megindítását. Az eljárás megindítására a tulajdonos jogosult, de meghatalmazott útján is be lehet adni a kérelmet.

pexels-ekaterina-bolovtsova-6077496
Mennyibe kerül az eljárás?

A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétele iránti eljárásért 10.900 forint hatósági árat kell megfizetni. A kérelem benyújtása előtt teljesíteni kell a befizetést, hiszen az ezt igazoló dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg leadni szükséges.

Milyen dokumentumokra van szükség?

A kérelem benyújtása során az alábbi dokumentumok leadására van szükség:

  • A kérelmező személyazonosító okmánya, mely lehet személyi igazolvány, lakcímkártya, valamint útlevél
  • A származásellenőrzés díjának befizetéséről szóló bizonylat
  • Amennyiben nem az autó magyarországi üzembe helyezője jár el az ügyintézés során meghatalmazást kell írni
  • A gépjármű tulajdonjogának átruházását igazoló okirat, mely lehet számla, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, ritkább esetben NAV árverési jegyzőkönyv vagy hagyatéki végzés. Az eredeti, kétnyelven íródott példányra van szükség, ennek hiányában hiteles fordításra. A lényeg, hogy mindenképp eredeti magyar nyelvű dokumentum vagy hiteles fordítás legyen. Ha már külföldön is a kérelmező tulajdonában volt a gépjármű, akkor egy erről szóló nyilatkozatot kell tenni.
  • A jármű eredeti külföldi forgalmi vagy egyéb hatósági engedélye, ennek hiányában a származási országban hatóság által kiállított dokumentum, mely tartalmazza az eredeti forgalmi engedély hiányának okát, illetve igazolja, hogy a jármű a származási országban nyilvántartásba lett véve.

Ha teheti mindenképp pótolja az eredeti forgalmi engedélyt, ezzel elkerülheti az esetleges komplikációkat!

Természetesen rögtön visszakapjuk ezeket a dokumentumokat, amint az ügyintéző másolatot készített róluk, így nyugodtan elkezhetjük a vámkezelési eljárás vagy akár a műszaki vizsga ügyintézését. Az ügyintézé végén kapott kérelem másolatának segítségével kaphatunk tájékoztatást az eljárás státuszáról, majd az eredményt postai úton tájékoztatnak.

Használható-e az autó a származás-ellenőrzési eljárás végezte előtt?

Igen. Ha elengedhetetlen a jármű használata, E rendszámot kérhetünk ki rá, mellyel a származás-ellenőrzési folyamat közben is használhatjuk. Ez akkor lehetséges, ha már elvégeztettük a műszaki vizsgálatot és az autó rendelkezik műszaki adatlappal. Kizárólag EU-n kívüli járművekre igényelhető és csak belföldön használható ez a típusú rendszám.

Mit tegyünk sikertelen eredmény esetén?

 Sajnos előfordulhat, hogy a frissen vásárolt használt gépjármű nem felel meg a kritériumoknak. Ebben az esetben csak bírósági úton lehet fellebbezni az eredmény ellen, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál. A fellebbezés benyújtását követően újra lezajlik a korábban is elvégzett folyamat: a külföldi hatóságoktól lekérdezésre kerülnek a jármű adatai, majd visszajelzést adnak a magyar hatóságnak. A hazai jogorvoslat nem ad lehetőséget ezután az eredmény megtámadására, ha az ismételten sikertelen eredménnyel zárult.

Kérdése, hozzászólása van?

Szólj hozzá!